คำแปล Duelist Set ver. Dark Returner by Holy

posted on 03 Dec 2012 14:44 by yugiohofficialthai in Cardlist
 

คำแปล Duelist Set ver. Dark Returner  by  Holy

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD01

ชื่อการ์ด : เวิร์ส เคลคิอ้อน

เลเวล :  4    ธาตุ :  มืด     เผ่า : จอมเวทย์    ระดับการ์ด : super rare

พลังโจมตี :   1600   พลังป้องกัน :   1550

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส จากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว เลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อ

เวิร์ส จากในสุสานเรากลับขึ้นมือ 1 ตัว เอฟเฟคในส่วนนี้ของ เวิร์ส เคลคิอ้อน สามารถสั่งใช้ได้เทิร์นละ 1

ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ หลังจากที่ได้ใช้งานเอฟเฟคนี้แล้วในเทิร์นนี้ สามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟสของเราเพียง

 1 ครั้งเท่านั้น อัญเชิญแบบปกติมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส จากบนมือเรา 1 ตัว ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน

เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในกรณีที่เราจะอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส เราสามารถลดการรีลีสมอนสเตอร์ที่จำเป็น

ในการอัญเชิญแบบแอดวานซ์ลง 1 ตัวได้

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD02

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส เฮริโอโทรป

เลเวล :   4   ธาตุ :  มืด      เผ่า : ศิลา  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1950   พลังป้องกัน :  650

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์ปกติ

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD03

ชื่อการ์ด : เวิร์ส ซับฮาค

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด      เผ่า :  มังกร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1850    พลังป้องกัน :  850

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้หงายหน้าบนสนามและถูกทำลายและถูกส่งลงสุสานโดยคู่ต่อสู้ เลือกทำลาย

มอนสเตอร์ในสภาพหงายหน้าบนสนามที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษและมีเลเวลตั้งแต่ 5 ขึ้นไป 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD04

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส ไคทอส

เลเวล :   4   ธาตุ :  มืด      เผ่า : วารี    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1750  พลังป้องกัน :  1050

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานโดยรีลีสการ์ดใบนี้ เลือกทำลายการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดักบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ใบ

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD05

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส โอลันต้า

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด      เผ่า : อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1650   พลังป้องกัน :  1250

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ :สามารถใช้งานโดยรีลีสการ์ดใบนี้ เลือกทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD06   

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส แมนโดราโก้

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด      เผ่า : พฤกษา  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1550   พลังป้องกัน :  1450

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามของคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์มากกว่าบนสนามของเรา สามารถอัญเชิญแบบพิเศษ

การ์ดใบนี้จากบนมือได้

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD07

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส เฟรส

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด      เผ่า : วิหค   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1150    พลังป้องกัน : 1850

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : รีเวิร์ส : เลือกการ์ดหงายหน้าบนสนามคู่ต่อสู้กลับขึ้นมือเจ้าของ 1 ใบ

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD08

ชื่อการ์ด : เวิร์ส คัสโทล

เลเวล :   4   ธาตุ :    มืด      เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1750     พลังป้องกัน : 550

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติสำเร็จ เราสามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ เวิร์ส ได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น

 

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD09

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส โอ วิปส์

เลเวล :   4   ธาตุ :  มืด      เผ่า : อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   450   พลังป้องกัน :  2050

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : มอนสเตอร์เอฟเฟคที่ต่อสู้กับการ์ดใบนี้เอฟเฟคจะถูกทำให้ไร้ผลในช่วงคิดคำนวณดาเมจ

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD10

ชื่อการ์ด : เวิร์ส อาซาโตฮอส

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด   เผ่า :  สัตว์เลื้อยคลาน  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  750    พลังป้องกัน :  1950

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : รีเวิร์ส : เลือกมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษบนสนาม 1 ตัว กลับเข้าเด็คเจ้าของ

 

รหัสการ์ด DS13-JPD11

ชื่อการ์ด : เวิร์ส ธันเดอร์เบิร์ด

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด      เผ่า :  อัสนี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1650    พลังป้องกัน :  1050

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อมีการใช้งานของการ์ดเวทย์มนตร์ ,กับดัก หรือ เอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟคถูกใช้งาน

สามารถนำการ์ดใบนี้บนสนามเราออกนอกเกม เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานได้ในเทิร์นคู่ต่อสู้  การ์ดใบนี้

จะกลับมาบนสนามดังเดิมในช่วงสแตนด์บายเฟสถัดไป และจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 จุด

เอฟเฟคของ เวิร์ส ธันเดอร์เบิร์ด สามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD12

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส ซาลามันดร้า

เลเวล :   4     ธาตุ :  มืด      เผ่า : ไดโนเสาร์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1850  พลังป้องกัน :  950

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานโดยนำมอนสเตอร์จากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว พลังโจมตีของการ์ดใบนี้

จะเพิ่มขึ้น 300 จุด จนกระทั่งถึงเอนด์เฟสถัดไปของคู่ต่อสู้ เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานได้ 1 เทิร์นมากสุด 2 ครั้ง

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD13

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส โกเล็ม

เลเวล :   5   ธาตุ :   มืด      เผ่า : ศิลา  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2150   พลังป้องกัน :  1250

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ :เทิร์นละ1 ครั้ง สามารถทำลายมอนสเตอร์ในสภาพหงายหน้าที่มีเลเวลตั้งแต่ 5 ขึ้นไป (โดยไม่นับมอนสเตอร์

ธาตุมืด) บนสนาม1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD14

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส คอซเบเรียล

เลเวล :   6   ธาตุ :   มืด    เผ่า : เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2450   พลังป้องกัน :  2050

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำให้หายจากสนามโดยคู่ต่อสู้

เลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว ได้รับการควบคุมมอนสเตอร์ที่เลือกจนกระทั่งถึงเอนด์เฟส

ถัดไปของเรา

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD15

ชื่อการ์ด : เซลปีศาจอินเวิร์ส

เลเวล :   1     ธาตุ :  มืด     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   0   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้

การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครรวมถึงไม่สามารถใช้รีลีสได้(โดยไม่นับการอัญเชิญแบบ

แอดวานซ์มอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเวิร์ส)

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD16

ชื่อการ์ด : อินเวิร์สหน่วยลาดตระเวน

เลเวล :   1   ธาตุ :  มืด     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :    200      พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานและเราไม่มีการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดักอยู่บนสนาม

สามารถใช้งานได้ในช่วงเริ่มต้นของเมนเฟส 1 ของเราเท่านั้นสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จาก

ในสุสานได้ ในเทิร์นที่ใช้งานเอฟเฟคนี้ เราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ได้

การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครรวมถึงไม่สามารถใช้รีลีสได้(โดยไม่นับการอัญเชิญแบบ

แอดวานซ์มอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเวิร์ส)

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD17

ชื่อการ์ด : อินเวิร์ส มอธ

เลเวล :   6      ธาตุ :  มืด     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2400   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบแอดวานซ์สำเร็จ หากรีลีสมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเวิร์ส ในการ

อัญเชิญแบบแอดวานซ์การ์ดใบนี้ สามารถจ่ายไลฟ์พ๊อยต์ 1000 จุด ,เลือกการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้กลับ

ขึ้นมือเจ้าของได้มากสุด 2 ใบ

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD18

ชื่อการ์ด : อินเวิร์ส กีราฟา

เลเวล :   7     ธาตุ :  มืด     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2600   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญแบบแอดวานซ์โดยการรีลีสมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเวิร์ส เพียง 1 ตัว

และมาในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตีได้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบแอดวานซ์สำเร็จ หากรีลีสมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเวิร์ส

ในการอัญเชิญแบบแอดวานซ์การ์ดใบนี้ เลือกส่งการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้ลงสุสาน 1 ใบ ,เพิ่มไลฟ์พ๊อยเรา1000 จุด

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD19

ชื่อการ์ด : อินเวิร์ส ผู้เฉียบคม

เลเวล :    4    ธาตุ :  มืด     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1850   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานจากบนสนามเรา เลือกทำลายมอนสเตอร์พิธีกรรม,

มอนสเตอร์ฟิวชั่น หรือ มอนสเตอร์ซิงโคร บนสนาม 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD20

ชื่อการ์ด : ดาร์ค อาร์มด์ ดราก้อน

เลเวล :   7   ธาตุ :  มืด     เผ่า : มังกร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2800    พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตได้ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ในกรณีที่ในสุสานของ

เรามีมอนสเตอร์ธาตุมืดอยู่ 3 ตัวพอดีเท่านั้น ในช่วงเมนเฟสของเรา สามารถนำมอนสเตอร์ธาตุมืดจากในสุสานของเรา

ออกนอกเกม 1 ตัว เลือกทำลายการ์ดบนสนาม 1 ใบ

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD21

ชื่อการ์ด : นักบวชผู้อัญเชิญ ซัมม่อนพรีสต์

เลเวล :   4      ธาตุ :  มืด     เผ่า : จอมเวทย์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   800   พลังป้องกัน :  1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถทำการรีลีสได้ เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญหรืออัญเชิญแบบพลิกหงายสำเร็จ

จะเปลี่ยนเป็นสภาพป้องกัน เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถทิ้งการ์ดเวทย์มนตร์จากบนมือเรา 1 ใบ

อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เลเวล 4  จากในเด็คเรา 1 ตัว มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษ

ด้วยเอฟเฟคนี้ จะไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นนั้น

  

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD22

ชื่อการ์ด : คลิตเตอร์

เลเวล :   3   ธาตุ :   มืด     เผ่า :  มาร   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1000    พลังป้องกัน :  600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานจากบนสนาม นำมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1500 จากในเด็คเรา

ขึ้นมือ 1 ตัว

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD23

ชื่อการ์ด : การแพร่กระจายเชื้อโรคแห่งการรุกราน

ชนิดการ์ด :   เวทย์มนตร์ความเร็วสูง         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  มอนสเตอร์ที่มีชื่อเวิร์ส บนสนามเราทั้งหมด ในเทิร์นนี้จะไม่รับผลการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดัก

(โดยไม่นับการ์ดใบนี้)

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD24

ชื่อการ์ด : ความน่าสะพรึงกลัวจากความมืด

ชนิดการ์ด :   เวทย์มนตร์ปกติ            ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยนำมอนสเตอร์ธาตุมืดจากในสุสานเราออกนอกเกม 2 ตัว นำมอนสเตอร์ธาตุมืดที่มีเลเวล 4

จากในเด็คขึ้นมือ 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD25

ชื่อการ์ด : สิ่งยั่วยวนจากความมืดมิด

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  จั่วการ์ดจากเด็คเรา 2 ใบ และจากนั้นนำมอนสเตอร์ธาตุมืดจากบนมือออกนอกเกม 1 ตัว

ในกรณีที่บนมือเราไม่มีมอนสเตอร์ธาตุมืด ส่งการ์ดบนมือเราลงสุสานทั้งหมด

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD26

ชื่อการ์ด :  ฝันร้ายหวนคืน

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ   ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : นำมอนสเตอร์ธาตุมืดที่มีพลังป้องกัน 0 จากในสุสานเรากลับขึ้นมือ 2 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD27

ชื่อการ์ด : หลุมศพตื้น

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ    ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกมอนสเตอร์จากในสุสานของตนเองคนละ 1 ตัว จากนั้นทำการอัญเชิญแบบพิเศษ

มอนสเตอร์ที่เลือกมาในเซ็ต(สภาพคว่ำหน้าตั้งป้องกัน)

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD28

ชื่อการ์ด : ซัมม่อนเชน

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ความเร็วสูง     ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานได้ตั้งแต่จำนวนเชนเท่ากับ 3 หรือมากกว่า ในเทิร์นนี้เราสามารถอัญเชิญแบบปกติ

หรือทำการเซ็ตได้มากสุด 3 ครั้งในกรณีที่มีการ์ดชื่อเดียวกันถูกใช้งานในเชนเดียวกันนี้ การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้งานได้

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD29

ชื่อการ์ด : หนังสือจันทรา

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ความเร็วสูง    ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : เลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนาม 1 ตัว เปลี่ยนเป็น สภาพป้องกันคว่ำหน้า

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD30

ชื่อการ์ด : แบล็ค โฮล

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ :  ทำลายมอนสเตอร์บนสนามทั้งหมด

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD31

ชื่อการ์ด :  การติดเชื้อกลืนกินแห่งการรุกราน

ชนิดการ์ด :    กับดักต่อเนื่อง         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส ที่หงายหน้าบนสนามเราหรือจากบนมือเรา กลับ

เข้าเด็ค 1 ตัว นำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส จากในเด็คขึ้นมือ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD32

ชื่อการ์ด :  การล่มสลายของการติดเชื้อกลืนกินแห่งการรุกราน

ชนิดการ์ด :    กับดักปกติ         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : นำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส ที่หงายหน้าบนสนามเราออกนอกเกม 1 ตัว และ

นำการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้กลับขึ้นมือเจ้าของ 2 ใบ

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD33

ชื่อการ์ด : ดีม่อนส์ เชน

ชนิดการ์ด :  กับดักต่อเนื่อง        ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟคที่หงายหน้าบนสนาม 1 ตัว มอนสเตอร์ที่เลือกจะไม่สามารถทำการ

โจมตีได้ได้ และเอฟเฟคจะถูกทำให้ไร้ผล เมื่อมอนสเตอร์ตัวที่เลือกถูกทำลาย การ์ดใบนี้จะถูกทำลาย

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD34

ชื่อการ์ด : เงามายาแห่งความมืด

ชนิดการ์ด :  กับดักเคาท์เตอร์        ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ทำให้การใช้งานของ การ์ดเวทย์มนตร์ ,กับดัก หรือเอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟค ที่เล็งเป้าหมาย

มายังมอนสเตอร์ธาตุมืดบนสนาม จะถูกทำให้ไร้ผลและทำลายทิ้ง

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD35

ชื่อการ์ด :  ประกายแสงในความมืด

ชนิดการ์ด :    กับดักปกติ         ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยรีลีสมอนสเตอร์ธาตุมืดที่มีพลังโจมตีตั้งแต่ 1500 ขึ้นไปบนสนามของเรา 1 ตัว

มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษมาในเทิร์นนี้จะถูกทำลายทั้งหมด

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD36

ชื่อการ์ด : การปลดปล่อยแห่งมิติมืด

ชนิดการ์ด :   กับดักต่อเนื่อง   ระดับการ์ด :  normal          

ผลพิเศษ : เลือกมอนสเตอร์ธาตุมืดที่ถูกนำออกนอกเกมของเรา 1 ตัว และอัญเชิญแบบพิเศษลงบนสนามเรา

เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำให้ออกจากสนาม ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นและนำออกนอกเกม เมื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นถูก

ทำลายให้ทำลายการ์ดใบนี้

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD37

ชื่อการ์ด : การกลับมาจากต่างมิติ

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : จ่ายไลฟ์พ๊อยต์เราครึ่งหนึ่ง อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ถูกนำออกเกมของเราเท่าที่จะกระทำได้

ลงบนสนามของเรา ในช่วงเอนด์เฟสนั้น นำมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ออกนอกเกมทั้งหมด

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD38

ชื่อการ์ด : ซัมม่อนลิมิตเตอร์

ชนิดการ์ด :    กับดักต่อเนื่อง         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถอัญเชิญแบบปกติ ,อัญเชิญแบบพลิกหงาย หรือ อัญเชิญแบบพิเศษ

ใน 1 เทิร์น ผลรวมต้องไม่เกิน 2 ครั้ง

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD39

ชื่อการ์ด : เมจิกมิเรอร์ดูดแสงสว่าง

ชนิดการ์ด : กับดักต่อเนื่อง         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม เอฟเฟคของมอนสเตอร์ธาตุแสงที่ใช้งานจากบนสนาม

หรือสุสานจะถูกทำให้ไร้ผล

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD40

ชื่อการ์ด : เสียงเพรียกแห่งลีฟวิ่งเดธ

ชนิดการ์ด :  กับดักต่อเนื่อง   ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เลือกมอนสเตอร์ในสุสานของเรา 1 ตัว อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ตัวที่เลือกในสภาพหงายหน้า

ตั้งโจมตี  เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำให้ออกจากสนามให้ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้น เมื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นถูกทำลาย

ให้ทำลายการ์ดใบนี้

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD41

ชื่อการ์ด : เวิร์ส โอเปี้ยน

แรงค์ :  4    ธาตุ : มืด    เผ่า : มังกร    ระดับการ์ด : ultra rare

พลังโจมตี :   2550   พลังป้องกัน : 1650

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดเอฟเฟค

วัตถุดิบ :  มอนสเตอร์ที่มีชื่อเวิร์สเลเวล 4 x 2 ตัว

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้มีวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีดอยู่ในตัว ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถ

อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีเลเวลตั้งแต่ 5 ขึ้นไปได้ นอกจากนี้เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้

งานโดยนำวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีดในการ์ดใบนี้ออก 1 ตัว  นำการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดัก

ที่มีชื่อ การรุกราน จากในเด็คขึ้นมือได้ 1 ใบ

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD42

ชื่อการ์ด : เวิร์ส อูโรโบรอส

แรงค์ :  4    ธาตุ : มืด    เผ่า : มังกร    ระดับการ์ด : ultra rare / secret rare

พลังโจมตี :   2750   พลังป้องกัน : 1950

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดเอฟเฟค

วัตถุดิบ :  มอนสเตอร์เลเวล 4 x 3 ตัว

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยนำวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีดในการ์ดใบนี้ออก 1 ตัว 

และเลือกใช้งานเอฟเฟคดังต่อไปนี้ได้ 1 อย่าง ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าบนสนามจะไม่สามารถเลือกใช้งานเอฟเฟค

ที่เคยเลือกไว้ซ้ำได้  ● เลือกการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้กลับขึ้นมือเจ้าของ 1 ใบ  ● เลือกสุ่มการ์ดบนมือคู่ต่อสู้ส่ง

ลงสุสาน 1 ใบ   ● เลือกการ์ดในสุสานคู่ต่อสู้ออกนอกเกม  1 ใบ

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet