คำแปล Duelist Set ver. Lightning Star by Holy

posted on 03 Dec 2012 14:36 by yugiohofficialthai in Cardlist
 

คำแปล Duelist Set ver. Lightning Star  by  Holy

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL01

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด ซอนเบรส

เลเวล :  4    ธาตุ :  แสง     เผ่า : เทพ    ระดับการ์ด : super rare

พลังโจมตี :   1550   พลังป้องกัน :   1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด จากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว เลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อ

แซคเคร็ด จากในสุสานเรากลับขึ้นมือ 1 ตัว เอฟเฟคในส่วนนี้ของ แซคเคร็ด ซอนเบรส สามารถสั่งใช้ได้เทิร์นละ 1

ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ หลังจากที่ได้ใช้งานเอฟเฟคนี้แล้วในเทิร์นนี้ สามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟสของเราเพียง

 1 ครั้งเท่านั้น อัญเชิญแบบปกติมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด จากบนมือเรา 1 ตัว ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน

เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในกรณีที่เราจะอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด เราสามารถลดการรีลีสมอนสเตอร์ที่จำเป็น

ในการอัญเชิญแบบแอดวานซ์ลง 1 ตัวได้

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL02

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เชราตัน

เลเวล :   4   ธาตุ :  แสง      เผ่า :  สัตว์ป่า  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  700     พลังป้องกัน : 1900

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด จากในเด็คเราขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL03

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด ดาบาลัน

เลเวล :   4   ธาตุ :    แสง    เผ่า :  นักรบสัตว์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1300     พลังป้องกัน : 800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ แซคเคร็ด ที่มีเลเวล 3  จากมือเราได้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL04

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เกรดี้

เลเวล :   4   ธาตุ :  แสง      เผ่า :  จอมเวทย์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1600     พลังป้องกัน : 1400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ แซคเคร็ด ที่มีเลเวล 4  จากมือเราได้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL05

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด โปลุคส์

เลเวล :   4   ธาตุ :    แสง      เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1700     พลังป้องกัน : 600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติสำเร็จ เราสามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ แซคเคร็ด ได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL06    

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เอสคา

เลเวล :   5   ธาตุ :    แสง      เผ่า :  เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2100     พลังป้องกัน : 1400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด

จากในเด็คเราขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL07

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด สปิคา

เลเวล :   5   ธาตุ :    แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2100     พลังป้องกัน : 1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ แซคเคร็ด ที่มีเลเวล 5  จากมือเรามาในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL08

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เชียต

เลเวล :   1     ธาตุ :   แสง     เผ่า :  เทพ    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  100    พลังป้องกัน :  1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์ และในกรณีที่บนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์  สามารถอัญเชิญ

แบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด จากบนสนาม

เราหรือในสุสานเรา 1 ตัว การ์ดใบนี้จะมีเลเวลเท่ากับมอนสเตอร์ที่เลือก ในกรณีที่จะใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบใน

การเอ็กซ์ซีดจากบนสนาม  จะต้องใช้เพื่ออัญเชิญแบบเอ็กซ์ซีดเรียกมอนสเตอร์ที่มีชื่อแซคเคร็ดเท่านั้น

 

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL09

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด ฮาเวอร์

เลเวล :   2   ธาตุ:  แสง    เผ่า: จอมเวทย์    ระดับการ์ด: normal

พลังโจมตี :  900      พลังป้องกัน : 100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานโดยรีลีสการ์ดใบนี้ อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด (โดยไม่นับ แซคเคร็ด ฮา

เวอร์)จากบนมือหรือในสุสานเรามาในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL10

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เลโอนิส

เลเวล :   3   ธาตุ :  แสง      เผ่า :  สัตว์ป่า  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1000    พลังป้องกัน : 1800  

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ :ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม ในช่วงเมนเฟสเพียง 1 ครั้ง เราสามารถอัญเชิญ

แบบปกติหรือเซ็ตมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด ได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น

 

รหัสการ์ด DS13-JPL11

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด อาคุเบส

เลเวล :   4   ธาตุ :  แสง      เผ่า :  เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  800     พลังป้องกัน : 2000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ เพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ที่มีชื่อ

แซคเคร็ด บนสนามเราทั้งหมดตัวละ 500 จุด

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL12

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด คาอุส

เลเวล :   4   ธาตุ :    แสง    เผ่า :  นักรบสัตว์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1800     พลังป้องกัน : 700

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครได้ สามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อ

แซคเคร็ดบนสนาม 1 ตัว และเลือกใช้งานเอฟเฟคดังต่อไปนี้ได้ 1 อย่าง เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานได้ 1 เทิร์น

มากสุด 2 ครั้ง  ●มอนสเตอร์ที่เลือกจะมีเลเวลเพิ่มขึ้น 1 เลเวล  ●มอนสเตอร์ที่เลือกจะมีเลเวลลดลง 1 เลเวล

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL13

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เลสก้า

เลเวล :   6   ธาตุ :  แสง      เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2200     พลังป้องกัน : 1200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ แซคเคร็ด จากมือเราได้ 1 ตัวมาในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL14

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด อันทาเรส

เลเวล :   6   ธาตุ :    แสง      เผ่า :  เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2400     พลังป้องกัน : 900

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ :เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด

จากในสุสานเราขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL15

ชื่อการ์ด : การ์เดี้ยน ออฟ ออเดอร์

เลเวล :   8    ธาตุ :  แสง     เผ่า : นักรบ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2500   พลังป้องกัน :   1200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามของเรามีมอนสเตอร์ธาตุแสงหงายหน้าบนสนามตั้งแต่ 2 ตัว

ขึ้นไป สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้  การ์เดี้ยน ออฟ ออเดอร์ สามารถ

หงายหน้าบนสนามเราได้เพียง 1 ตัว เท่านั้น

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL16

ชื่อการ์ด : ไซเบอร์ ดราก้อน

เลเวล :  5    ธาตุ :  แสง     เผ่า : เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2100   พลังป้องกัน :   1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์ และในกรณีที่บนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์

 สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL17

ชื่อการ์ด : สังฆราชสุริยัน

เลเวล :   5   ธาตุ :  แสง     เผ่า : จอมเวทย์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1000    พลังป้องกัน :  2000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์ และในกรณีที่บนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์  สามารถอัญเชิญ

แบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากบนสนามและถูกส่งลงสุสาน สามารถนำ

มดสีแดง อัสคาโทล หรือ ซูไป จากในเด็คขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL18

ชื่อการ์ด : โซล คอนวอย

เลเวล :   5    ธาตุ :   แสง     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1900    พลังป้องกัน : 1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตได้  สามารถอัญเชิญแบบพิเศษโดยการนำมอนสเตอร์ธาตุแสง

จากในสุสานของเราออกนอกเกม 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL19

ชื่อการ์ด : ชายน์ แองเจิ้ล

เลเวล :   4     ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1400   พลังป้องกัน :  800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุแสง

ที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1500  จากในเด็คมาในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตี 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL20

ชื่อการ์ด : ผู้กล้าพเนจร ฟรีด

เลเวล :   4     ธาตุ :   แสง      เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1700   พลังป้องกัน :  1200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค  

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยนำมอนสเตอร์ธาตุแสงจากในสุสานเราออกนอกเกม 2 ตัว

เลือกทำลายมอนสเตอร์บนสนาม 1 ตัวที่มีพลังโจมตีมากกว่าการ์ดใบนี้

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL21

ชื่อการ์ด : ดีเมนชั่น เคมิสทรี่

เลเวล :   4   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1300   พลังป้องกัน :  200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค  

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถนำการ์ดใบบนสุดของเด็คเราออกนอกเกมและการ์ดใบนี้จะมีพลัง

โจมตีเพิ่มขึ้น 500 จนกระทั่งถึงเอนด์เฟส เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายและถูกส่งลงสุสานจากบนสนามเรา

สามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกนำออกนอกเกมของเรากลับขึ้นมือได้ 1 ตัว

  

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL22

ชื่อการ์ด : ออนเนสต์

เลเวล :   4   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1100   พลังป้องกัน :  1900

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค  

ผลพิเศษ : ในช่วงเมนเฟสของเรา สามารถนำการ์ดใบนี้ในสภาพหงายหน้าบนสนามขึ้นมือได้ นอกจากนี้ เมื่อ

มีมอนสเตอร์ธาตุแสงที่หงายหน้าบนสนามเราทำการต่อสู้ในช่วงดาเมจสเต็ป สามารถส่งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสุสาน

พลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ที่ทำการต่อสู้ด้วย จนกระทั่ง

ถึงเอนด์เฟส

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL23

ชื่อการ์ด : ตราสัญลักษณ์ดวงดาวแห่งแซคเคร็ด

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง      ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : เมื่อมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดที่มีชื่อ แซคเคร็ด บนสนามเราถูกอัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ สามารถจั่วการ์ด

จากเด็คเรา 1 ใบ เอฟเฟคนี้ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL24

ชื่อการ์ด : สุดยอดการได้รับชีวิตใหม่แห่งแซคเคร็ด

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ      ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : นำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด จากในสุสานเรากลับขึ้นมือ 2 ตัว ในเทิร์นที่ใช้งานการ์ดใบนี้

เราจะไม่สามารถเข้าแบทเทิ่ลเฟสได้

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL25

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เบลท์

ชนิดการ์ด :    เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง        ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าบนสนาม การใช้งานเอฟเฟคของมอนสเตอร์ธาตุแสงจะไม่สามารถถูก

ทำให้ไร้ผลได้

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL26

ชื่อการ์ด : สตาร์ บลาส

ชนิดการ์ด :  เวทย์มนตร์ปกติ        ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานโดยจ่ายไลฟ์พ๊อยต์หลัก 500 จุด เลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามเรา 1 ตัวหรือ มอนสเตอร์

บนมือเรา 1 ตัว จนกระทั่งถึงเอนด์เฟสมอนสเตอร์ที่เลือกจะมีเลเวลลดลง 1 เลเวลต่อจำนวนไลฟ์พ๊อยต์ที่จ่ายไปในหลัก

500 จุด

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL27

ชื่อการ์ด : ดาบผนึกแห่งแสง

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ    ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : หงายหน้ามอนสเตอร์บนสนามของคู่ต่อสู้ทั้งหมด  หลังจากที่การ์ดใบนี้ถูกใช้งาน การ์ดใบนี้จะต้องหงาย

หน้าอยู่บนสนาม 3 เทิร์น (นับในเทิร์นของคู่ต่อสู้)ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม มอนสเตอร์บน

สนามของคู่ต่อสู้ไม่สามารถประกาศโจมตีได้

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL28

ชื่อการ์ด : ไซโคลน

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ความเร็วสูง    ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : เลือกทำลายการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดักบนสนาม 1 ใบ

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL29

ชื่อการ์ด :  ครอส โซล

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์บนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว ในเทิร์นนี้ในกรณีที่เราจะทำการรีลีสมอนสเตอร์

ให้เปลี่ยนการรีลีสมอนสเตอร์ของเรา 1 ตัว เป็นการรีลีสมอนสเตอร์คู่ต่อสู้ที่เลือกแทน ในเทิร์นที่ใช้งานการ์ดใบนี้

เราไม่สามารถเข้าแบทเทิ่ลเฟสได้

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL30

ชื่อการ์ด :  ไลท์นิ่ง วอร์เท็คซ์

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยทิ้งการ์ดบนมือ 1 ใบ ทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามของคู่ต่อสู้ทั้งหมด

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL31

ชื่อการ์ด : แสงกู้ภัย

ชนิดการ์ด :  เวทย์มนตร์ปกติ         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยจ่ายไลฟ์พ๊อยต์ 800 เลือกมอนสเตอร์ธาตุแสงที่ถูกนำออกนอกของเรา 1 ตัว นำมอนสเตอร์ที่เลือก

กลับขึ้นมือ

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL32

ชื่อการ์ด :  คนตายกลับชาติมาเกิด

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยทิ้งการ์ดบนมือ 1 ใบ และเลือกการ์ดมอนสเตอร์จากในสุสานของเรา 1 ตัว

นำมอนสเตอร์ที่เลือกกลับขึ้นมือ

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL33

ชื่อการ์ด : ดับเบิ้ล ซัมม่อน

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ :  ในเทิร์นนี้เราสามารถอัญเชิญแบบปกติได้มากสุด 2 ครั้ง

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL34

ชื่อการ์ด : ดาวตกแห่งแซคเคร็ด

ชนิดการ์ด :   กับดักปกติ         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ในเทิร์นที่ใช้งานการ์ดใบนี้ มอนสเตอร์คู่ต่อสู้ที่ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด

ในช่วงจบดาเมจสเต็ปนั้นให้นำมอนสเตอร์คู่ต่อสู้ตัวนั้นๆ กลับเข้าเด็คเจ้าของ

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL35

ชื่อการ์ด :  หลุมพรางสถานล้างบาป

ชนิดการ์ด :    กับดักปกติ          ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  สามารถใช้งานได้เมื่อคู่ต่อสู้ทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีตั้งแต่

2000 ขึ้นไปลงบนสนามสำเร็จ มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีตั้งแต่ 2000 ขึ้นไปในกลุ่มนั้น 1 ตัว

เอฟเฟคจะถูกทำให้ไร้ผลและทำลายทิ้ง

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL36

ชื่อการ์ด : บาเรียศักดิ์สิทธิ์ มิเรอร์ฟอร์ซ

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ       ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  สามารถใช้งานการ์ดใบนี้ได้เมื่อคู่ต่อสู้ประกาศโจมตี ทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าตั้งโจมตีบนสนาม

ของคู่ต่อสู้ทั้งหมด

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL37

ชื่อการ์ด : การชุมนุมแห่งแสง

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ          ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ทิ้งการ์ดบนมือของเราลงสุสานทั้งหมด นำมอนสเตอร์ธาตุแสงในสุสานเราขึ้นมือตามจำนวนการ์ดที่ได้ทิ้งนั้น

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL38

ชื่อการ์ด : การพยากรณ์แห่งการคืนชีพ

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ          ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เลือกการ์ดจากในสุสาน 2 ใบ นำการ์ดที่เลือกกลับเข้าเด็คเจ้าของ

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL39

ชื่อการ์ด : เมจิกมิเรอร์ดูดความมืด

ชนิดการ์ด : กับดักต่อเนื่อง         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม เอฟเฟคของมอนสเตอร์ธาตุมืดที่ใช้งานจากบนสนาม

หรือสุสานจะถูกทำให้ไร้ผล

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL40

ชื่อการ์ด :  เอ็กซ์ซีด รีบอร์น

ชนิดการ์ด :    กับดักปกติ          ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  ใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดจากในสุสานของเรา 1 ตัว อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่เลือก

และนำการ์ดใบนี้ไปวางใต้มอนสเตอร์ตัวนั้นโดยให้นับว่าเป็นวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีดของมอนสเตอร์ตัวนั้น

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL41

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เพรเดส

แรงค์ :  5    ธาตุ :  แสง      เผ่า : นักรบ    ระดับการ์ด : ultra rare

พลังโจมตี :   2500   พลังป้องกัน : 1500

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดเอฟเฟค

วัตถุดิบ :  มอนสเตอร์ธาตุแสงเลเวล 5 x 2

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถนำวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีดในการ์ดใบนี้ออก 1 ตัว เลือกการ์ด

บนสนามกลับขึ้นมือเจ้าของ 1 ใบ เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานในเทิร์นคู่ต่อสู้ได้ 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL42

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เทรมิส M7

แรงค์ :  6    ธาตุ :  แสง      เผ่า : เครื่องจักร    ระดับการ์ด : ultra rare / secret rare

พลังโจมตี :   2700   พลังป้องกัน : 2000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดเอฟเฟค

วัตถุดิบ :  มอนสเตอร์เลเวล 6 x 2 ตัว

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญแบบเอ็กซ์ซีดโดยการนำมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดทีมีชื่อ แซคเคร็ด

(โดยไม่นับ แซคเคร็ด เทรมิส M7) มาวางไว้ใต้การ์ดใบนี้ ในเทิร์นที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยวิธีนี้

การ์ดใบนี้ไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคได้ เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยนำวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีด

ในการ์ดใบนี้ออก 1 ตัว และเลือกมอนสเตอร์บนสนามหรือในสุสานของเราหรือคู่ต่อสู้ 1 ตัว นำ

มอนสเตอร์ที่เลือกกลับขึ้นมือเจ้าของ

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet